ASL

Mã sản phẩm CF3-T6
43.000 ₫
Đĩa đánh bóng sàn FP3-LC
87.000 ₫
Phíp đánh bóng sàn FP4-LC
170.000 ₫
Đĩa mài, Lưỡi mài bê tông MGB-07 30#
208.000 ₫
Đĩa mài, Lưỡi mài ASL 30#
235.000 ₫
Đĩa mài, Lưỡi mài ASL kích thước 12x12
Dia mai,luoi mai asl 12x12 30
260.000 ₫
Lưỡi mài bê tông ASL 4 chấu
294.000 ₫
Lưỡi mài ASL 16#
337.000 ₫
Máy mài sàn(nền) bê tông, đánh bóng ASL500-T2
64.800.000 ₫
Máy mài, đánh bóng sàn(nền), sàn bê tông ASL500 – T3
64.800.000 ₫
Máy mài, đánh bóng sàn(nền) bê tông ASL460 – T6
80.900.000 ₫
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL550-T7
95.500.000 ₫
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL600-T1
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL600-T1
112.700.000 ₫
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL700-T1A
137.200.000 ₫
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL750-T9
142.600.000 ₫
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL700-T1C
142.600.000 ₫
Máy mài và đánh bóng bê tông ASL RT1
259.000.000 ₫