13.271.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
14.800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
38.529.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)