PA

Báng súng phun áp lực cao RL30, Áp lực 350bar
Sung ap luc cao 350bar rl30
1.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
NGỪNG KINH DOANH
Đầu phun xoay áp lực 250bar (Rotary Nozzle)
Đầu phun xoay áp lực 250bar (Rotary Nozzle)
1.650.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Báng Súng áp lực cao 500Bar RL 84
9.900.000 ₫
11.500.000 ₫
Giảm giá: 1.600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)