PA

Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫