PA

Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 VND
Tiết kiệm: 500.000 VND
18.500.000 VND