KENRICH PRO

Sáp đánh bóng sàn đá SUPERIOR - R0283 Can 5L
837.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Hóa chất tẩy rửa bồn cầu R8 – 211 Toilet Bowl Cleaner - Can 20L
858.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
EASY DEGREASER, tẩy rửa dầu mỡ (chà sàn mỡ) R8-301 Can 20L
1.047.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R8 – 321 Auto Clean - Nước rửa bát đĩa dùng cho máy
1.048.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Hóa chất lau nhà MULTIPINE - R8-101 Can 20L
1.171.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Chất tẩy rửa nhà vệ sinh ACI CLEAN R8-200 - Can 20L
1.190.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Nước hoa xịt phòng, khử mùi DEOAIR FLORAL - R8-120F Can 20L
1.884.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Sáp đánh bóng sàn gạch Tàu TILECON SEAL - R0203
3.453.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
LAUN-D, xà bông giặt - R350 Phuy 200L
12.315.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Trang 2 / 2