CLEANTECS

đầu phun tạo xoáy 255bar
Béc phun tạo xoáy 255bar_1
1.800.000 ₫
2.000.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Đầu phun tạo xoáy 400bar
Đầu phun tạo xoáy 400bar_1
4.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)