Đầu phun xoay áp lực 310BarĐầu phun xoay áp lực 500bar 3.0
18.000.000 VND
Tiết kiệm: 500.000 VND
18.500.000 VND
Chất tẩy rỉ sắt thép, chất chống rỉ sắt thép xây dựng RR-01Chất tẩy rỉ sắt thép, chất chống rỉ sắt thép xây dựng RR-01
1.400.000 VND

Giá theo số lượng mua hàng:

1 Can: 1.400.000
2 Can: 1.320.000 (-80.000/Can 20L)
3->5 Can: 1.240.000 (-160.000/Can 20L)
> 5 Can: 1.200.000 (-200.000/Can 20L)
can-pbt-01
450.000 VND
Chất tẩy rỉ sắt thép, chất chống rỉ thép xây dựng RR-01Chất tẩy rỉ sắt thép, chất chống rỉ thép xây dựng RR-01
375.000 VND

Giá theo số lượng mua hàng:

1->2 Can: 375.000
3 ->4 Can: 350.000 (-25.000/Can 5L)
5->8 Can: 330.000 (-45.000/Can 5L)
9 ->10 Can: 320.000 (-55.000/Can 5L)
11->20 Can: 310.000 (-65.000/Can 5L)
>20 Can: 300.000 (-75.000/Can 5L)