Đầu phun xoay áp lực 310BarĐầu phun xoay áp lực 500bar 3.0
18.000.000 VND
Tiết kiệm: 500.000 VND
18.500.000 VND
Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 VND
Tiết kiệm: 500.000 VND
18.500.000 VND