Đầu phun xoay áp lực 500bar 3.0
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
18.000.000 đ
18.500.000 đ
Giảm giá: 500.000 đ
Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 đ
18.500.000 đ
Giảm giá: 500.000 đ
Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 đ