1.800.000 ₫
1.850.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2.300.000 ₫
2.400.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)