COCOREX, thuốc tẩy vải - R8- 352 Can 5L
165.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R8 – 251E Extra Soft
217.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R311, Nước lau kính KLEER GLASS - R8-311 Can 5L
225.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
DISHWASH, xà bông rửa chén - R111 Can 5L
232.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R8 – 211 toilet bowl cleaner
252.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R301, EASY DEGREASER, tẩy rửa dầu mỡ (chà sàn mỡ) R8-301 Can 5L
306.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R8-341 Carpet Low Foam
306.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R330, Hóa chất bóc lớp sáp đánh bóng sàn WAXMOVE - R8-330 Can 5L
Hóa chất bóc lớp sáp đánh bóng sàn waxmove ,  r8, 330, can 20l
314.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Chất tẩy rửa nhà vệ sinh R8 – 200 Acid Clean, Can 5L
Chất tẩy rửa nhà vệ sinh aci clean ,  r200 ,  can 20l
348.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Trang 1 / 5