232.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
422.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
438.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)