R330, Hóa chất bóc lớp sáp đánh bóng sàn WAXMOVE - R8-330 Can 5L
Hóa chất bóc lớp sáp đánh bóng sàn waxmove ,  r8, 330, can 20l
314.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R8 - 0233 Floor Shine
650.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Sáp đánh bóng sàn đá SUPERIOR - R0283 Can 5L
837.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Sáp đánh bóng sàn gạch Tàu TILECON SEAL - R0203
3.453.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)