225.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
427.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
721.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)