R311, Nước lau kính KLEER GLASS - R8-311 Can 5L
225.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R301, EASY DEGREASER, tẩy rửa dầu mỡ (chà sàn mỡ) R8-301 Can 5L
306.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Hóa chất tẩy rửa đa năng SOIL DEGREASER R8-300 Can 5L
368.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Lau bóng kim loại R8-160 Steel Brite
427.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Nước Lau Kính KLEER GLASS - R311 Can 20L
721.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
EASY DEGREASER, tẩy rửa dầu mỡ (chà sàn mỡ) R8-301 Can 20L
1.047.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)