217.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
438.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
12.315.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)