Sáp đánh bóng sàn gạch Tàu TILECON SEAL - R0203
3.453.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)