R311, Nước lau kính KLEER GLASS - R8-311 Can 5L
225.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R301, EASY DEGREASER, tẩy rửa dầu mỡ (chà sàn mỡ) R8-301 Can 5L
306.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Nước Lau Kính KLEER GLASS - R311 Can 20L
721.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
EASY DEGREASER, tẩy rửa dầu mỡ (chà sàn mỡ) R8-301 Can 20L
1.047.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
R8 – 321 Auto Clean - Nước rửa bát đĩa dùng cho máy
1.048.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)