Hóa chất giặt tẩy

COCOREX, thuốc tẩy vải - G352 Can 5L
133.000 VND
ETRA SOFT, nước làm mềm vải G251 Can 5L
270.000 VND
LAUN-D, xà bông giặt - G350 Can 5L
400.000 VND
LAUN-D, xà bông giặt - G350 phuy 200L
12.315.000 VND