Dây phun nước áp lực

day-ap-luc-700bar
175.000 đ
day-ap-luc-350bar
145.000 đ
day-ap-luc-400bar
140.000 đ
day-ap-luc-330bar_1
130.000 đ