Béc phun áp lực

Bec, phun, 15, 1
Bec, phun, 40
80.000 ₫
120.000 ₫
Giảm giá: 40.000 ₫
Đầu béc phun nước áp lực, máy vệ sinh máy lạnh
90.000 ₫
100.000 ₫
Giảm giá: 10.000 ₫
Đầu béc phun nước áp lực cao
Đầu béc phun nước áp lực cao
450.000 ₫
500.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
900.000 ₫
800.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
NGỪNG KINH DOANH
Đầu phun xoay áp lực 250bar (Rotary Nozzle)
Đầu phun xoay áp lực 250bar (Rotary Nozzle)
1.650.000 ₫
đầu phun tạo xoáy 255bar
Béc phun tạo xoáy 255bar_1
1.800.000 ₫
2.000.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.200.000 ₫
2.400.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 300Bar, đầu béc phun tạo xoáy
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.900.000 ₫
3.200.000 ₫
Giảm giá: 300.000 ₫
Trang 1 / 2