Béc phun áp lực

Đầu béc phun nước áp lực, máy vệ sinh máy lạnh
100.000 ₫
120.000 ₫
Giảm giá: 20.000 ₫
Đầu béc phun nước áp lực cao
Đầu béc phun nước áp lực cao
450.000 ₫
500.000 ₫
Giảm giá: 50.000 ₫
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
900.000 ₫
1.000.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
đầu phun tạo xoáy 255bar
Béc phun tạo xoáy 255bar_1
2.000.000 ₫
2.100.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 300Bar, đầu béc phun tạo xoáy
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.900.000 ₫
3.200.000 ₫
Giảm giá: 300.000 ₫
Đầu phun tạo xoáy 400bar
Đầu phun tạo xoáy 400bar_1
4.000.000 ₫
Trang 1 / 2