Phun nước áp lực - Thông ống

600.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)