Phun nước áp lực - Thông ống

400.000 ₫
500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
500.000 ₫
800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)