Bình phun, đầu nối

245.000 ₫
295.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)