Bình phun, đầu nối

245000 ₫
295000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)