PHỤ KIỆN MÁY PHUN NƯỚC ÁP LỰC

  • Cung cấp súng phun nước áp lực , áp lực từ 100 bar - 600 bar, Bộ súng bắn nước áp lực (Kit)
  • Báng súng, Đầu nối phụ kiện máy phun rửa áp lực.
  • Đầu béc phun nước áp lực.
  • Phụ kiện bắn cát ướt:  Dây dẫn cát, Thùng chứa cát, Đầu phun cát ướt, Dây phun nước áp lực cao.
  • Nòng súng bắn nước áp lực cao
80000 ₫
120000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
85000 ₫
95000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
90000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
90000 ₫
100000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
98000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
165000 ₫
170000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
245000 ₫
295000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
450000 ₫
500000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
600000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
750000 ₫
900000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
800000 ₫
900000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1300000 ₫
1500000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1300000 ₫
1500000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1500000 ₫
1600000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1600000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
1600000 ₫
1850000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2200000 ₫
2300000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2200000 ₫
2400000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
2900000 ₫
3200000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
3600000 ₫
4000000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
6450000 ₫
7500000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
8500000 ₫
9900000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
Trang 1 / 2