Hóa chất giặt tẩy

ETRA SOFT, nước làm mềm vải G251 Can 5L
LAUN-D, xà bông giặt - G350 Can 5L
COCOREX, thuốc tẩy vải - G352 Can 5L
Hoa, chat, giat, chinh, goodmaid, pro, gmp, 350, 20l, (2)